Nabídka služeb

Společnost nabízí komplexní portfolio prací a služeb v obchodování s arabskými státy a zahrnuje zejména:

• ZAHRANIČNÍ TRHY

Těžiště naší činnosti představuje oblast energetiky, bezpečnostní vybavení a technika, záchranářská technika, strojírenství, potravinářství, dřevařský a zpracovatelský průmysl, naftařský průmysl a rafinérie, ale jsme schopni obsáhnout i jiné oblasti průmyslu.

Dodávky můžeme zajišťovat komplexně, včetně dopravy a vybavení celních náležitostí, dle přání zákazníka.

Na základě schopnosti posoudit daný produkt vyhledáváme cíleně nejvhodnějšího dodavatele poptávaných výrobků či zařízení co do ceny, kvality a spolehlivosti.

Intenzivním poptáváním a znalostí kontaktů na nejrůznější dodavatele jsme schopni zajistit velmi široké spektrum nejrůznějších výrobků a zařízení z výše uvedených oblastí výroby.

Styl naší práce je velmi flexibilní a přitom důsledný, vždy je naším cílem uspokojit potřeby našich zákazníků v co nejkratších termínech, požadované kvalitě a dohodnuté ceně.

• INVESTIČNÍ ČINNOST

Na základě posouzení daných projektů ze strany zájemců z ČR nebo SR jsme schopni zajistit odpovídajícího investora z řad našich partnerů v arabských státech.

• VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Na základě konkrétního požadavku firem z arabských zemí jsme schopni nalézt odpovídající dlouhodobé partnery z řad českých nebo slovenských subjektů. Totéž platí i pro firmy z ČR nebo SR, pokud chtějí nalézt obchodní partnery v arabských zemích.

Upřednostňovaný druh spolupráce je ve formě obchodně zastupitelské s jasně definovaným časovým harmonogramem a je součástí vzájemné smlouvy.

Naše společnost se spolupodílí na výběru partnerů, vedení jednání a s tím spojené agendy, včetně zajištění tlumočnických a překladatelských služeb.

Nedílnou součástí našeho servisu je i poskytování poradenských služeb spojených s uzavíráním smluv, ekonomického poradenství a zajišťování koordinace v průběhu obchodních jednání.

• BUDOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZASTOUPENÍ

Pokud je ze strany našeho klienta požadavek vybudovat obchodní zastoupení v dané zemi v rámci arabských států, jsme schopni zajistit za tímto účelem odpovídající legislativní, administrativní, technické i personální zázemí.

Tímto zázemím se rozumí zřízení kanceláře včetně požadovaného vybavení, zajištění personálního obsazení.

Naše společnost je rovněž schopna zabezpečit splnění legislativních požadavků a norem, případně zajistit odpovídající atesty a vybudovat logistickou strukturu (sklady, doprava, distribuce atd.).

Nedílnou součástí je i poskytování poradenských služeb, spojených s uzavíráním smluv, překladatelských a tlumočnických služeb v souladu se standardy dané země.

• PRŮZKUM ZAHRANIČNÍCH TRHŮ

Na základě zadání našeho klienta jsme schopni zpracovat podrobně rešerše potencionálních kontaktů za účelem následného oslovení.

Tyto analýzy mohou být zpracovány se zaměřením na cílovou skupinu potencionálních zákazníků v jednotlivých arabských státech.

Průzkum zahraničních trhů provedeme dle zadání našich zájemců, kde bude jasně definovaná jejich pozice  na daném trhu vůči konkurenci, vytvoření podmínek pro realizaci obchodu, motivační mechanismy a bude navrženo doporučení dalšího postupu.

Rozpracování výše uvedených rešerší může být provedeno různým způsobem a to od jednoduchých seznamů potencionálních kontaktů, přes dojednávání konkrétních osobních jednání, včetně naší asistence, až po uzavření kontraktů a nastartování spolupráce.

První oslovování potenciálních zákazníků probíhá přímo v konkrétní zemi a rozsah naší participace je dán charakterem smlouvy a je závislý na konkrétních požadavcích klienta.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím